PROGRAM

  • Czwartek, 30 listopada
  • Piątek, 1 grudnia
  • Sobota, 2 grudnia
Czwartek, 30 listopada

11:00-19:00

SZKOLENIE CMKP.

Kurs podsumowujący

(ATESTACYJNY)

11:30-19:30

Mini AKADEMIA MENADŻERA GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

Piątek, 1 grudnia

9:10-9:30

Wykład specjalny: Different options for fertility preservation in patients with cancer.

Prof. dr med. Matthias Korell

9:30-11:00

MIĘDZYNARODOWE KONGRESY 2023 – HOT TOPICS

Prowadzący: prof. Mariusz Bidziński, prof. Włodzimierz Sawicki, prof. Wiesława Bednarek, dr Aleksandra Zielińska

SGO – Prof. Mariusz Bidziński/Prof. Jacek Sznurkowski 

ASCO – Prof. Anita Chudecka-Głaz 

ESMO – Dr Anna Dańska-Bidzińska 

ESGO – Dr Szymon Piątek

11:00-11:10

PRZERWA

11:10-12:55

RAK SZYJKI MACICY PROFILAKTYKA

Prowadzący: prof. Jan Kotarski, prof. Marek Spaczyński, prof. Robert Jach, prof. Stefan Sajdak, prof. Hubert Wolski, prof. Anna Nasierowska-Guttmejer, prof. Tomasz Waśniewski

1. Czy konwencjonalna cytologia jest przeżytkiem? Rewolucja w profilaktyce wtórnej raka szyjki macicy.

Prof. Andrzej Nowakowski


2. Algorytm postępowania we wtórnej diagnostyce RSM. Dr Sonja Millert-Kalińska


3. "Zrób pierwszy krok" – szczepienia HPV u młodych.

Dr Tymoteusz Poprawski


4. Czy szczepienia HPV u dorosłych mają sens?

Prof. Jan Kotarski


5. Zastosowanie szczepionki 9-walentnej w populacji pacjentek HPV pozytywnych – doświadczenia własne

Dr Dominik Pruski


6. DYSKUSJA: Prof. Hubert Wolski


WYKŁAD SPONSOROWANY:

Leczenie zaawansowanego raka szyjki macicy – teraźniejszość i przyszłość

Dr Anna Dańska-Bidzińska

RAK ENDOMETRIUM: WARSZTATY DIAGNOSTYCZNO-KLINICZNE

Prowadzący: prof. Andrzej Tysarowski, dr Anna Dańska-Bidzińska, prof. Jacek Sznurkowski


Warsztaty diagnostyczno-kliniczne z obszaru raka endometrium.

Prof. Artur Kowalik

Prof. Dagmara Klasa-Mazurkiewicz

Dr Dagmara Michałowska

Prof. Lubomir Bodnar


1. Warsztaty diagnostyczno-kliniczne z obszaru raka endometrium.

Prof. Artur Kowalik, Prof. Dagmara Klasa-Mazurkiewicz, Dr Dagmara Michałowska, Prof. Lubomir Bodnar 


2. WYKŁAD SPONSOROWANY: Opis przypadku – dostarlimab w praktyce kliniczne.

Dr n. med. Agnieszka Rychlik

12:55-13:20

PRZERWA

13:20-14:30

OTWARCIE KONFERENCJI


1. Otwarcie konferencji.

Prof. Jan Kotarski

Prof. Włodzimierz Sawicki

Prof. Mariusz Bidziński

Dr Paweł Chwaluk


2. Ginekologia Onkologiczna 2023 – gdzie jesteśmy? – konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

Prof. Mariusz Bidziński


3. Ginekologia onkologiczna w Krajowej Sieci Onkologicznej?

Prof. Bożena Cybulska-Stopa


4. DEBATA: zmiany systemowe w leczeniu kobiet z nowotworami ginekologicznymi (ścieżki diagnostyczne, KSO, CU, follow up). Moderacja debaty: Dr Artur Prusaczyk. Uczestnicy debaty: Prof. Mariusz Bidziński, Prof. Włodzimierz Sawicki, Dr Marcin Jędryka, Prof. Bożena Cybulska-Stopa, Prof. Dariusz Wydra, Dr Beata Maćkowiak-Matejczyk, Prof. Artur Kowalik, Prof. Jacek Sznurkowski 

14:30-14:45

WYKŁAD SPONSOROWANY: Immunoterapia w leczeniu zaawansowanego raka endometrium.

Prof. Anita Chudecka-Głaz

14:45-15:00

PRZERWA

15:00-16:40

RAK TRZONU MACICY

Prowadzący: prof. Włodzimierz Sawicki, dr Aleksandra Zielińska, prof. Bożena Cybulska-Stopa, prof. Rafał Tarkowski


1. Czy możliwy jest skrining raka endometrium?

Dr Julia Bijok

2. Genetyczne uwarunkowania raka endometrium okiem diagnosty molekularnego.

Prof. Artur Kowalik 

3. Genetyczne uwarunkowania raka endometrium-implikacje kliniczne. Dr Anna Dańska-Bidzińska    

4. Nowa klasyfikacja FIGO-dwugłos.

Prof. Anna Nasierowska-Guttmejer

Prof. Krzysztof Nowosielski 

5. Profilaktyczna histerektomia u chorych ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwory.

Dr Marcin Jędryka 

6. DYSKUSJA: Prof. Paweł Knapp, Prof. Jacek Sznurkowski, Prof. Paweł Derlatka

RAK JAJNIKA

Prowadzący: prof. Jan Kotarski, prof. Anita Olejek, dr Beata Maćkowiak-Maciejczyk, prof. Krzysztof Cendrowski, prof. Marek Gogacz, prof. Iwona Wertel

1. Co wiemy o stanach przedrakowych w raku jajnika?

Prof. Marcin Bobiński, Dr Alicja Chrzan

2. Endometrioza a rak jajnika.

Prof. Jacek Tomaszewski 

3. Profilaktyczne usunięcie jajowodów w chorobach nieonkologicznych. Metody oceny jajowodów.

Prof. Grzegorz Raba 

4. Program opieki nad rodzinami o zwiększonym ryzyku genetycznym.

Prof. Radosław Mądry 

5. Genetyczne uwarunkowania w raku jajnika – od laboratorium do kliniki.

Dr Małgorzata Stawicka-Niełacna

Prof. Anita Chudecka-Głaz  

6. DYSKUSJA: prof. Anita Chudecka-Głaz 

16:40-17:00

PRZERWA

17:00-18:40

SESJA KLUBU MŁODYCH GINEKOLOGÓW ONKOLOGÓW

1. Wprowadzenie.

Dr Marcin Bobiński

2. Możliwości stypendialne dla młodych ginekologów onkologów.

Dr Marcin Bobiński

3. Możliwości grantowe.

Dr Marcin Bobiński

4. Granty ABM, Badanie PGOG-ov01, Wieloośrodkowe, czteroramienne, randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą, oceniające równoważność dawek bewacyzumabu w terapii w I linii leczenia raka jajnika.

Dr Marta Ostrowska-Leśko

5. Granty UE- konsorcja, Personalized Clinical Management of Endometrial Cancer using Liquid Biopsy, Genomics and Artificial Intelligence.

Dr Ilona Skrabalak

6. Granty NCN, Wpływ heterogenności oraz mikrośrodowiska raka jajnika na ocenę chemiowrażliwości opartą na organoidach. 

Dr Alicja Rajtak


Sesja doniesień oryginalnych

Prowadzący: dr Szymon Piątek, dr Maria Szubert, dr Marta Ostrowska-Leśko

1. Przeżywalność w raku jajnika nie zależy od różnic w ekspresji miRNA. Katarzyna Kwas, Aleksander Rycerz, dr Anna Nowak-Glück, prof. Jacek Wilczyński, dr Maria Szubert

2. Pułapki diagnostyczne w badaniach klinicznych: polekowe uszkodzenie wątroby, wirusy i prawo Hy’a – studium przypadku. Dr Ernest Starek 

3. Leczenie nawrotowego raka otrzewnej typu low grade inhibitorem MEK – opis przypadku.

Dr Kaja Michalczyk

4. Evaluation of the MIDKINE cytokine in serum, timour tissues and lymph nodes of patients with endometrial cancer. Dr Karolina Rasoul-Pelińska

5. Wartość ultrasonografii przezpochwowej w różnicowaniu patologii jamy macicy i endometrium w oparciu o kryteria IETA.

Dr Monika Pazura-Turowska

6. Wpływ prehabilitacji na przygotowanie fizyczne i psychiczne do operacji oraz wybrane parametry około i pooperacyjne u pacjentek operowanych z powodu raka jajnika lub podejrzanych onkologicznie guzów przydatków. Opis przypadku pacjentki po rozległym zabiegu cytoredukcyjnym.

Dr Marcin Zębalski, prof. Krzysztof Nowosielski

17:00-17:45

SESJA SPONSOROWANA: Różne strategie terapeutyczne w zaawansowanym raku jajnika.

Prowadzenie sesji: Dr n. med. Anna Dańska-Bidzińska

Dr n. med. Anna Dańska-Bidzińska, Prof. dr hab. med. Lubomir Bodnar, Dr hab. n. med. Dagmara Klasa-Mazurkiewicz, Prof. dr hab. n. med. Paweł Knapp

17:45-18:45

ZAPOBIEGANIE NAWROTOM NOWOTWORÓW GINEKOLOGICZNYCH

Prowadzący: dr Anna Dańska-Bidzińska, dr Marcin Misiek, prof. Paweł Derlatka, prof. Lubomir Bodnar

1. Inhibitory PARP. Profilaktyka nawrotów raka jajnika.

Prof. Radosław Mądry

WYKŁAD SPONSOROWANY


2. Planowanie strategii leczenia jako klucz do sukcesu terapeutycznego.

Prof. Paweł Derlatka

3. Diagnostyka i terapia – skuteczna profilaktyka nawrotów w raku endometrium.

Prof. Jacek Sznurkowski 

4. Zapobieganie nawrotom w raku szyjki macicy.

Dr Agnieszka Rychlik

5. Stanowisko Ekspertów PTOK w sparwie zachowania płodności u chorych onkologicznych.

Prof. Robert Jach

Sobota, 2 grudnia

SESJE NAUKOWE

09:30-10:45

SESJA: JAK UNIKNĄĆ POWIKŁAŃ LECZENIA ONKOLOGICZNEGO – ASPEKTY PRAKTYCZNE


Prowadzący: prof. Tomasz Kluz, prof. Ewa Milnerowicz-Nabzdyk, prof. Andrzej Bieńkiewicz, Prof. Paweł Derlatka


1. Personalizacja leczenia systemowego w nowotworach ginekologicznych (3 przypadki).

Dr Anna Dańska-Bidzińska/Prof. Dagmara Klasa-Mazurkiewicz/Prof. Lubomir Bodnar 


2. Immunoterapia – wyzwanie dla ginekologa onkologa?

Prof. Bożena Cybulska-Stopa 


3. Rola radioterapii w nowotworach kobiecych (2 przypadki).

Prof. Agnieszka Żółciak-Siwińska 


4. Dyskusja

10:45-12:00

DEBATA: Leczenie operacyjne: laparotomia, laparoskopia, robotyka – co? kiedy? dla kogo? Prof. Paweł Knapp, Dr Marcin Misiek, Prof. Tomasz Kluz, Prof. Anita Chudecka-Głaz 

Debata w oparciu o przypadki kliniczne. Komentarz podsumowujący debatę: Prof. Dariusz Wydra, Dr Błażej Nowakowski, Prof. Rafał Tarkowski 

12:00-12:30

PRZERWA

12:30-13:40

Punkty zwrotne planowania leczenia 1 linii w zaawansowanym raku jajnika. (warsztat dyskusyjny) 

Prowadzący: prof. Anita Chudecka-Głaz

WARSZTAT SPONSOROWANY

1. Diagnostyka molekularna.

Prof. Artur Kowalik

2. Procedura zabiegowa.

Dr Marcin Misiek

3. Diagnostyka obrazowa.

Prof. Anita Chudecka-Głaz

4. Leczenie podtrzymujące.

Dr Anna Dańska-Bidzińska

13:40-14:10

AKTUALNOŚCI PTGO

1. Rak endometrium – baza danych.

Dr Szymon Piątek

2. Rak jajnika – baza danych.

Prof. Anita Chudecka-Głaz

3. Profilaktyczna mastektomia z adneksektomią.

Prof. Radosław Mądry

12:30-13:15

OPIEKA OKOŁOOPERACYJNA

Prowadzący: prof. Mariusz Bidziński, prof. Włodzimierz Sawicki, prof. Ewa Milnerowicz-Nabzdyk,

1. Przygotowanie i nadzór okołooperacyjny u chorych z rakiem jajnika – zalecenia PTGO. Dwugłos ginekolog onkolog/anestezjolog. Prof. Maciej Stukan, dr Magdalena Łasińska-Kowara 

DYSKUSJA 

13:15-14:10

Kompleksowa diagnostyka pacjentów z rakiem jajnika-podsumowanie 2023

SESJA pod patronatem


1. Ścieżka diagnostyczna pacjentów z rakiem jajnika.  

Dr Andrzej Tysarowski

2. Badania BRCA realizacja świadczeń w poszczególnych województwach na podstawie danych z NFZ

red. Krzysztof Jakubiak

3. Badania HRD – rok doświadczeń.

mgr Sonia Konicz

4.E-patomorfologia czyli kompleksowe rozpoznanie patomorfologiczne na Internetowym Koncie Pacjenta.

Prof. Andrzej Marszałek

14:10-14:30

PRZERWA

14:30-15:15

Sekcja onkologiczna PTU

1. Mutacje BRCA 1 i 2 – nie tylko zaburzenia ważne w ginekologii. 

2. Rola urologa i ginekologa w prewencji nowotworów.

3. Rak cewki moczowej – wspólny problem urologa i ginekologa.


ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

sekretariat@ptgo.pl

Copyright Medical Art Group

Praktyka Ginelologa Onkologa 2023